По някой въпроси от технологиите в пчеларството

Пчеларската наука е много млада, няма и 200 години. Какво може да се изучи от анатомията, биологията, взаимоотношенията между отделните индивиди в пчелното семейство и начина на отглеждането им в разборните кошери, при условие, че като вид съществуват повече от 160 милиона години. Двеста години са твърде кратък период от време, за да може човекът да вникне изцяло в биологията на отделните индивиди и взаимоотношенията помежду им в семейството и ориентирането им в пространството. Изследванията на Карл фон Фриш и други учени хвърлиха известна светлина по въпроса. Но това не е всичко и не отговаря на много от възникващите въпроси. Науката, развивайки се постоянно, тепърва има да установява много още неща, които не са възможни в настоящия момент на развитие на технологиите и познанията.

Прочети още

Posted in Статии | Leave a comment

Пчели и биология

Живите организми винаги се стремят към равновесие със заобикалящата ги среда. Промените в нея водят до промени в организмите.

В своето еволюционно развитие пчелите са преживели, през различни геологични периоди с коренно различни дадености на окръжаващата среда, което бавно ги е приспособило към тях. Човекът се е появил много по-късно и изваждайки пчелите от хралупите и скалните цепнатини, ги е поставял в различни, направени от него жилища за отглеждане, като се започне от стубелите, премине се през глинените съдове и се стигне до съвременните осемъгълни дървени кутии.

Прочети още

Posted in Статии | 2 Comments

Начин за направа на силни и здрави семейства

 „Цялата философия на разумното пчеларство,
което не трябва никога да се забравя е:
”В силните семейства е цялото спасение”
 (Г. П. Кондратьев).

Доказано е, че силните пчелни семейства, по-добре зимуват, изразходват по-малко храна, пролет по-бързо се развиват, по-малко боледуват и дават по-добра продукция, спрямо средните и слабите.

През изминалите години в пчеларството са изпробвани и описвани много методи за получаване на силни семейства.

Прочети още

Posted in Статии | 27 Comments

Пчеларството като професия

С пчеларство са занимават милиони хора по света. В нашата страна то също е било добре развито още от най-древни времена. След покръстването на българите от княз Борис I (865г.) пчеларството добива своето държавническо покровителство, с оглед снабдяването на църквата с восък за свещи и пчелен мед за „пречистване”.

Прочети още

Posted in Статии | 4 Comments

Проблемът C C D

ССD – colaps coloni disorder -разпадане на пчелната колония или на наш език – изчезване на пчелите.
През лятото специалисти от гражданска група „За пчелите и хората” осъществена от фондация Credo Bonum, посетиха над 40 пчелина в различните райони на страната с цел да открият причините за умирането или изчезването на пчелите. Според тях причините са известни: ненавременно и недостатъчно третиране срещу вароатозата, Nosema Cerana, слаба грижа на пчеларите за пчелите, глад и др. С други думи всичко е известно и синдромът на празния кошер не съществува в България.

Прочети още

Posted in Статии | 2 Comments

Задача 1: Сега е борбата с вароатозата

Краят на месец Юли наближава, търтеевото пило намалява и изчезва. Акарите на вароатозата в 80% се развиват в него. С намаляването му, те атакуват работническото пило. Една част навлизат в работническото пило, а които не намират свободни килийки с ларви се захващат за възрастните пчели.

Прочети още

Posted in Задачи | 3 Comments

Профилактика на американския гнилец

В момента най-важно здравно мероприятие за пчеларите е да следят за появата на американския (злокачествен) гнилец и да вземат спешни мерки срещу него.
Американският гнилец е заразна болест на запечатаното пило в пчелното семейство. Тя е най-опустошителната болест за пчеларството. Установена е във всички страни на света и боледуват ларвите на всички породи пчели. Разпространението на болестта става чрез:

Прочети още

Posted in Статии | Leave a comment

Човекът и пчелите

Макар, че хората представляват сравнително нищожен процент от цялата биомаса на Планетата, ефектът от тяхната дейност има огромни последици върху природата. Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията на човешката дейност.

Прочети още

Posted in Статии | 4 Comments

Роенето, като биологичен процес

Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители.

Прочети още

Posted in Статии | 7 Comments