Месечен архив: февруари 2011

Човекът и пчелите

Макар, че хората представляват сравнително нищожен процент от цялата биомаса на Планетата, ефектът от тяхната дейност има огромни последици върху природата. Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на … Има още

Публикувано в Статии | 4 коментара

Роенето, като биологичен процес

Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители.

Публикувано в Статии | 7 коментара