Роенето, като биологичен процес

Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители.

Роенето е естествено размножаване при пчелните семейства и представлява сложен биологичен процес, в резултат на което се появява нов  организъм-рой (ново  пчелно семейство). При подготовката за роене в пчелното  семейство настъпват корени промени. То преустройва работата си, като  майката снася повече търтееви яйца, залагат се маточници, събирането на нектар и прашец намалява и т.н.

Роенето, съобразно  структурата на пчелното семейство, копира  всички модели на другите живи организми. Пчелното семейство като единен биологичен организъм състоящ се от   една майка, няколко стотин търтея – мъжки и няколко десетки хиляди женски организми, се подчинява на всеобщите биологични закони и трябва да носи генетичния потенциал на своята майка и своя баща.

Известно е, че майката се опложда от няколко мъжки (търтея)  8-10 -12 и повече на брой. Всеки търтей носи определени генетични заложби.  Пчелите в семейството имат една майка и различни бащи (толкова, колкото търтеи са оплодили майката). Всички пчели  са сестри по майчина линия и полусестри по бащина. Новият организъм –роя, трябва да е генетично компактен, т.е да носи генетичните качества на майката и бащата и всека пчела да има еднакви генетични заложби със своята сестра в новото семейство.

Как  се получава това, че при много търтеи участващи в оплождането на майката, да се отберат пълни сестри (по майчина и  бащина линия) в новия рой? Много просто и тук природата е показала своята гениалност,  като в младото семейство-роя, се отделят пчелите дъщери на един търтей т.е. истински сестри- по майчина и бащина линия.

Това не са  логически изводи и заключения. Науката го потвърди по безспорен начин, чрез ДНК анализ, на пчелите в естествените роеве.

Имайки тези данни, всеки пчелар е длъжен да се съобразява с  основното правило в биологичния свят, а именно-всеки организъм да е генетично единен.

Във всички ръководства, обаче се описват различни начини за правене на отводки-единични (от едно семейство) и сборни (от различни семейства).

Лебедев,В.И. (1977 г.)  опитно доказа, че при обединяване на пчели от  различни по сила пчелни семейства,  същите реагират с различна степен на стрес.

При обединяване на нормални семейства с такива с неоплодени майки или търтовки  се установяват резки различия във враждебността на пчелите от нормалното семейство, към другите, изразяващи се в  много убити пчели и повишаване на вътрегнездната температура.

Процесът на обединяване  се смята за завършен, само когато семейството представлява едно хармонично цяло. Това се установява не само по намерените умрели пчели, а  и по възбудата, изразена в повишаване на температурата в гнездата, свързано с интензивността на обмяната на веществата у пчелите.

Установено е, че при обединяването на  пчели от семейства с еднакво биологично състояния, температурата се повишава с 4.5° до 5.5°С, в сравнение с необединяваните. Когато обаче обединяващите семейства са в различно биологично състояние, температурата се повишава  с 9° до 13°С и се задържа в продължение до шест денонощия.

Всеки може да си представи каква работа трябва да извършат пчелите, за да регулират температурата до нормалната за живота на пилото 34-36° С, защото над 38°С  то загива.

Всички тези резултати дават ясно да се разбере реакцията на различни части от семейството и цялото семейство при обединяването им, с цел подсилване и зимуване и следва да се имат предвид от пчеларите при ежедневната им работа  при направата на сборни отводки и обединяване на слаби семейства, особено преди зимата.

От всичко  следва  извода, че  най-добре е да се правят отводки от едно семейство, където всички пчели са сестри по майчина линия и да се обединяват  с такива където майките са дъщери и сестри. По този начин част от генетичната информация, по майчина линия, в семействата е запазена и пчеларите следва да се съобразяват с това.

Тези данни са известни отдавна, но все още не всички пчелари са запознати с тях и не им обръщат нужното внимание. Това налага  всички специалисти, лектори и преподаватели да се съобразяват при даване на съвети за обединяване на едни семейства с други или правене на  сборни отводки от различни пчелни семейства.

Публикувано в Статии. Постоянна връзка.

7 Responses to Роенето, като биологичен процес

Коментарите са затворени.