Роенето, като биологичен процес

Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители.

Роенето е естествено размножаване при пчелните семейства и представлява сложен биологичен процес, в резултат на което се появява нов  организъм-рой (ново  пчелно семейство). При подготовката за роене в пчелното  семейство настъпват корени промени. То преустройва работата си, като  майката снася повече търтееви яйца, залагат се маточници, събирането на нектар и прашец намалява и т.н.

Роенето, съобразно  структурата на пчелното семейство, копира  всички модели на другите живи организми. Пчелното семейство като единен биологичен организъм състоящ се от   една майка, няколко стотин търтея – мъжки и няколко десетки хиляди женски организми, се подчинява на всеобщите биологични закони и трябва да носи генетичния потенциал на своята майка и своя баща.

Известно е, че майката се опложда от няколко мъжки (търтея)  8-10 -12 и повече на брой. Всеки търтей носи определени генетични заложби.  Пчелите в семейството имат една майка и различни бащи (толкова, колкото търтеи са оплодили майката). Всички пчели  са сестри по майчина линия и полусестри по бащина. Новият организъм –роя, трябва да е генетично компактен, т.е да носи генетичните качества на майката и бащата и всека пчела да има еднакви генетични заложби със своята сестра в новото семейство.

Как  се получава това, че при много търтеи участващи в оплождането на майката, да се отберат пълни сестри (по майчина и  бащина линия) в новия рой? Много просто и тук природата е показала своята гениалност,  като в младото семейство-роя, се отделят пчелите дъщери на един търтей т.е. истински сестри- по майчина и бащина линия.

Това не са  логически изводи и заключения. Науката го потвърди по безспорен начин, чрез ДНК анализ, на пчелите в естествените роеве.

Имайки тези данни, всеки пчелар е длъжен да се съобразява с  основното правило в биологичния свят, а именно-всеки организъм да е генетично единен.

Във всички ръководства, обаче се описват различни начини за правене на отводки-единични (от едно семейство) и сборни (от различни семейства).

Лебедев,В.И. (1977 г.)  опитно доказа, че при обединяване на пчели от  различни по сила пчелни семейства,  същите реагират с различна степен на стрес.

При обединяване на нормални семейства с такива с неоплодени майки или търтовки  се установяват резки различия във враждебността на пчелите от нормалното семейство, към другите, изразяващи се в  много убити пчели и повишаване на вътрегнездната температура.

Процесът на обединяване  се смята за завършен, само когато семейството представлява едно хармонично цяло. Това се установява не само по намерените умрели пчели, а  и по възбудата, изразена в повишаване на температурата в гнездата, свързано с интензивността на обмяната на веществата у пчелите.

Установено е, че при обединяването на  пчели от семейства с еднакво биологично състояния, температурата се повишава с 4.5° до 5.5°С, в сравнение с необединяваните. Когато обаче обединяващите семейства са в различно биологично състояние, температурата се повишава  с 9° до 13°С и се задържа в продължение до шест денонощия.

Всеки може да си представи каква работа трябва да извършат пчелите, за да регулират температурата до нормалната за живота на пилото 34-36° С, защото над 38°С  то загива.

Всички тези резултати дават ясно да се разбере реакцията на различни части от семейството и цялото семейство при обединяването им, с цел подсилване и зимуване и следва да се имат предвид от пчеларите при ежедневната им работа  при направата на сборни отводки и обединяване на слаби семейства, особено преди зимата.

От всичко  следва  извода, че  най-добре е да се правят отводки от едно семейство, където всички пчели са сестри по майчина линия и да се обединяват  с такива където майките са дъщери и сестри. По този начин част от генетичната информация, по майчина линия, в семействата е запазена и пчеларите следва да се съобразяват с това.

Тези данни са известни отдавна, но все още не всички пчелари са запознати с тях и не им обръщат нужното внимание. Това налага  всички специалисти, лектори и преподаватели да се съобразяват при даване на съвети за обединяване на едни семейства с други или правене на  сборни отводки от различни пчелни семейства.

This entry was posted in Статии. Bookmark the permalink.

7 Responses to Роенето, като биологичен процес

 1. Тези данни са от по-скорошни изследвания чрез ДНК и много пчелари не могат да го осъзнаят и възприемат. Но в природата всеки жив организъм носи наследствените качества на своята майка и своя баща т.е. свойте предшественици. Така, че пчелното семейство, като единен биологичен организъм не прави изключение.

 2. пчелар от Старопатица says:

  Докторе разбирам Ви но не на 100%,щото в биологията 100% казват че няма.
  Както казвате ,че носят гените на баща си и майкаси,това не се отнася за търтея.И двамата знаем ,че той е без баща и носи гените на дядо си чрез майка си.
  Това ме навежда на мисълта ,че в пчелина ми трудно ще се получи кръвосмешение,при това че от време на време вкарвам маточници от добри с-ва от съседните ми села.Не мисля да купувам майки от майкопроизводител.
  И все пак ме извини че се отклоних от темата.

 3. пчелар от Старопатица says:

  Докторе,не съм съгласен с едно твое някагашно твърдение ,че корпусните кошери не са за при нашата паша.Знаеш каде е Старопатица.Ела и се убеди в противното.
  valeri_staropatica@abv/bg

 4. Благодаря за вниманието и се радвам, че земляк първо кометнира, това говори, че в северозападна България има все още много мислещи хора. Тезата която изказвам не е моя хипотеза, а научно доказана истина (справка “Учебник пчеловодов” стр.37, 2003 г издание на Апимондия). Съгласно науката за генните, всеки биологичен организъм носи генните на своите родители. Разбира са това е сложна комбинация, в която участват чрез родителите и прародителите и т.н.

 5. Колкото до системите кошери, въпроса е много дискусионен в световен мащаб. ДБ системата е изработен след многокорпусния ЛР и са избегнати някои недостатъци на втория. Няма лоша система кошери има лоши пчелари. В Европа повече се работи с ДБ, а в САЩ с ЛР.
  Използваната система, зависи от района, възможностите на пчеларя за посещение на пчелина и работата с по тежките корпуси и др. Пак повтарам въпрос на лично мнение и възможности.
  Желая успешна пчеларска година.Старопатица винаги се е славила с добри пчелари. Моите поздравления за всички пчелари от Старопатица.

 6. Досега сме правили отводки от един кошер. Винаги са били успешни. Не сме правили сборна отводка. Моля, кажете коя отводка е по-добра .
  Цветана Антонова Монтана

 7. Госпожо Антова, в смисъла на пълната генетична обезпеченост на новото семейство е по-правилно да се правят отводки от едно семейство. Това става най-добре при състояние за роене. Тогава се отделят маточниците с част от пчелите и се правят нови отводки. Пчелите са сестри по майчина линия и стреса е по-малък. Но и при направата на сборни отводки е по-добре да се правят от по-малко семейства. Примерно от две. Колкото повече се смесват пчелите от различни семейства, толкова стреса е по-голям. В крайна сметка пчелите се успокояват и приемат, но стреса е по-силен. С поздрав д-р Първулов

Comments are closed.