Начин за направа на силни и здрави семейства

 „Цялата философия на разумното пчеларство,
което не трябва никога да се забравя е:
”В силните семейства е цялото спасение”
 (Г. П. Кондратьев).

Доказано е, че силните пчелни семейства, по-добре зимуват, изразходват по-малко храна, пролет по-бързо се развиват, по-малко боледуват и дават по-добра продукция, спрямо средните и слабите.

През изминалите години в пчеларството са изпробвани и описвани много методи за получаване на силни семейства.

В последните години все по-често, в света и у нас, се пропагандират методи за създаване на силни семейства. Описват се технологии, някой от които се прилагат в различни места на света, при коренно различни условия и продължителност на нектароотделяне.

Един удобен при нашите климатични условия и лесен за работа за създаване на силни семейства е следния метод.

През пролетта, когато е налице обилна паша, от силните семейства се отнема майката с пита с пило и пчели и се прави отводка, която се настанява в нуклеус или празен кошер в съседтво с основния. Няма значение какво ще се прави след това с нея, ново семейство или ще бъде използвана като помощно.

За 9 дни откритото пило в старото семейство е изхранено и запечатано. От запечатаното – пчелите са се излюпили, заложили са няколко маточника и очакват излюпването и оплождането на младата майка, за да се включат в отглеждането на новото пило.

Ако пчеларят има нужда от майки, отбира по негова преценка, някой хубав маточник и го поставя в семейство или в отводка за излюпване и оплождане на новата майка. От останалите маточници, пчелите си избират, която им харесва. Те извършват това по-добре от човека.

През тези 25 дни, докато в гнездото няма майка и прясно пило, пчелите са освободени от кърмаческа дейност и повечето са станали събирачки на нектар и прашец. Когато нектар отделянето е добро, пчелите безпроблемно запълват питите в един или два магазина и изграждат по 2-3 плодникови пити. Семейството си произвежда майка и след 25 дни тя започва да снася яйца. През това време в него няма пило и всичките пчели са събирачки на нектар.

Между 15 – тия и 23- тия ден от премахването на майката и преди оплождането на младата, в семейството няма прясно пило, а от излюпващото се – излизат постоянно люпещи се пчели и търтеи, а с тях и намиращите се в пилото кърлежи на вароатозата. Тогава спокойно може да се третира семейството срещу кърлежите с мравчена или оксалова киселина, ментол, екостоп и др.

По това време в семейството няма пило и всички кърлежи на вароатозата са върху пчелите, затова третирането може да се извърши няколкократно, през 3-4 дни.

След оплождане, новата майка започва да снася яйца и семейството продължава да работи, без да има опасност от роене.

Какво става с отводката със старата майка? За тези 25-30 дни тя се развива, има пило на 3-4 пити и продължава да се развива и с пчели и пило от нея, се подсилва основното или други семейства, които участват в медобера т.е. използва се като помощно семейство. За предпочитане е да се използва за подсилване на основното семейство, от което е направена отводката, защото пчелите са сестри.

В края на медосборния период, което е между 20 и 30 юли, когато пчелите започнат да изгонват търтеите и майката представа да снася търтееви яйца, за последно се свалят, магазините и се центрофугира медът от тях.

В края на юли, при свалянето на магазините, се прави основно третиране срещу вароатоза независимо с какво, важното е да бъдат спазени дозите, съгласно указанията и времето, когато майката престане да снася неоплодени яйца, търтеевото пило намалява, а пчелите изгонват търтеите. Всички кърлежи, които са в търтеевото пило, а това са около 80-85 % , навлизат в работническото пило, или се захващат за пчелите, които напускат семейството.

Изпразнените пити се връщат в кошерите за обиране от пчелите и за принос на нектар, ако още има.

През септември, ако се прецени, че има нужда от нови бройки семейства, се обединяват по няколко от направените по горния начин отводки, за да станат силни семейства за зимата и се зазимяват.

Ако пчеларя няма нужда от нови семейства, извършва присъединяване на отводките с основните семейства, от които са направени. Пчелите им са сестри и стресът е малък, а семействата стават достатъчно силни и добре зимуват. Трябва във всяко семейство за зимата да има минимум 25 – 30 хиляди пчели и 25-30 кг нектарен мед и 3-4 пити с прашец. Това се осъществява, като през годината не се пипат питите с мед от плодника. Пролетта такива семейства се развиват успешно, без особена намеса от пчеларя.

При зазимяването през октомври, се премахват лентите, пробиват се дупки в средата на плодниковите пити (10-12 мм в горния край на питите), за преминаване на пчелите и майката през тях, до страничните пити с мед, а майката при осеменяване на страничните пити, през зимата. Прави се последно третиране срещу вароатозата, като се напръскват пчелите с 3 % оксалова киселина. Преглеждат се питите в магазините да няма мед в тях и се оставят да зимуват, над плодника. Така се икономисва време и място за складиране и предпазване от молци.

Поставят се мише предпазителите на кошерите, без да се стесняват входовете, за добър въздухообмен.

Това е за кошери Дадан Блат – 10 и 12 рамкови.

Същото може да се прави и с многокорпусните кошери, само, че майката се изнася в най-горния корпус и заделя с плътна преграда. Там се прилагат системите на работа с ЛР кошерите.

Есента задължително се проверява количеството нектарен мед в плодниците и се преценява във всяко семейство да има не по малко от 25 – 30 кг.

Ако евентуално е имало добра паша, след като е изваден меда в края на юли и в магазините пити има складиран допълнително мед, той се разпечатва и остава в магазините отгоре над плодника, за да го свалят пчелите в плодника и да запълнят освободените от есенното пило пити. Отгоре се оставят толкова магазини с празни пити, с колкото е работено през лятото или пчеларят прецени.

По този начин с минимален разход на труд и средства се постига следното:

  • не се безпокоят често пчелите;
  • работи се само с млади – едногодишни майки;
  • на лице са целогодишно силни семейства;
  • третира се фракционирано и целогодишно срещу вароатозата;
  • работи се с две майки (майка и дъщеря) само, че не в едно, а в две семейства- основно и отводка, като при нужда става подсилване с пчели от отводката на основното семейство и то е винаги силно, с над 60 -70 хил. пчели;
  • избягва се роене;
  • не се подхранват пчелите стимулативно през август и пролетта;
  • не се използва захар за подхранване, само в краен случай в началото, при направа на отводките;
  • през зимата не се пипа в кошерите, само се прави външен оглед за злосторство или друга нередност;
  • при трайно затопляне на времето, в края на март, се прави основен пролетен преглед.

Какво се прави с отводките със старите майки? Както вече беше казано по-горе: подсилват се другите семейства, връщат се в основното семейство или се групират по няколко в ново силно семейство.

 Доц. д-р Боян Първулов

Публикувано в Статии. Постоянна връзка.