За автора

ст.н.с. д-р БОЯН ПЪРВУЛОВ

Боян Първулов е роден на 20 март 1936 г. в с. Салаш, Белоградчишка община. Учи последователно в родното си село, гр. Белоградчик и ВВМИ гр. София, който завършва през 1959 г.

Работи като ветеринарен лекар в гр. Димово, Видинско до 1966 г., а след това завежда лаборатория по микробиология в Районна ветеринарна станция гр. Видин. От 1977 г. до пенсионирането си през 1999 г. е и директор на същата. През 1981 г. защитава докторска дисертация, а през 1986 е хабилитиран в ст.н.с. II ст.

Създава научна група от 4 човека към станцията, с които разработват теми: проучване на млечнокиселите бифидобактери, като пробиотици при младите животни и птици; ролята на дивите животни в трансграничните инфекции на страната; профилактика на американския гнилец и вароатозата по пчелите; марековата болест и левкозите по птиците (докторска дисертация) и други актуални въпроси от диагностиката и борбата със заразните болести по животните, рибите и пчелите в района.

От 1975 г е председател на Окр. Съвет на Българския пчеларски съюз, а от 1992 и председател на СУБ-клон Видин до 2000 г., когато се премества в гр. София, където продължава да пише статии от заразната патология на животните в различни издания. Изнася много беседи по болести на пчелите в София и различните селища на страната. Активно сътрудничи в списанията: “Пчеларство”, “Пчелар”, “Агрокомпас” и вестниците: “Пчела и кошер”, “Пчели” , “Пчеларски вестник”, “Стопанин”, “Втора младост”. Издава в съавторство книгата “Как да отглеждаме пчели”, а самостоятелно книгите “Уроци по пчеларство”, “137 въпроса и отговора по болести на пчелите” и брошурите “Оздравяване на пчелин от Американски гнилец” и “Вароатоза”. През 2008 г. издава книгите “Пчеларство, технологии, болести” и “151 въпроси по болести на пчелите.” През 2009 г. преработва и допълва с календарен справочник книгата “Уроци по пчеларство”.

Общо публикува над 350 научни и научно популярни статии от заразната патология на животните, птиците и най-много на пчелите.

През 2009 г. по случай 50 години от дипломирането и за забележителни постижения във ветеринарно-медицинската дейност и развитието на пчеларството е награден със “Златна диплома” от ветеринарния факултет при Тракийския университет в гр. Ст. Загора.