Author Archives: bparvulov

По някой въпроси от технологиите в пчеларството

Пчеларската наука е много млада, няма и 200 години. Какво може да се изучи от анатомията, биологията, взаимоотношенията между отделните индивиди в пчелното семейство и начина на отглеждането им в разборните кошери, при условие, че като вид съществуват повече от … Continue reading

Posted in Статии | Leave a comment

Пчели и биология

Живите организми винаги се стремят към равновесие със заобикалящата ги среда. Промените в нея водят до промени в организмите. В своето еволюционно развитие пчелите са преживели, през различни геологични периоди с коренно различни дадености на окръжаващата среда, което бавно ги … Continue reading

Posted in Статии | 2 Comments

Начин за направа на силни и здрави семейства

 „Цялата философия на разумното пчеларство, което не трябва никога да се забравя е: ”В силните семейства е цялото спасение”  (Г. П. Кондратьев). Доказано е, че силните пчелни семейства, по-добре зимуват, изразходват по-малко храна, пролет по-бързо се развиват, по-малко боледуват и … Continue reading

Posted in Статии | 27 Comments

Пчеларството като професия

С пчеларство са занимават милиони хора по света. В нашата страна то също е било добре развито още от най-древни времена. След покръстването на българите от княз Борис I (865г.) пчеларството добива своето държавническо покровителство, с оглед снабдяването на църквата … Continue reading

Posted in Статии | 4 Comments

Проблемът C C D

ССD – colaps coloni disorder -разпадане на пчелната колония или на наш език – изчезване на пчелите. През лятото специалисти от гражданска група „За пчелите и хората” осъществена от фондация Credo Bonum, посетиха над 40 пчелина в различните райони на … Continue reading

Posted in Статии | 2 Comments

Задача 1: Сега е борбата с вароатозата

Краят на месец Юли наближава, търтеевото пило намалява и изчезва. Акарите на вароатозата в 80% се развиват в него. С намаляването му, те атакуват работническото пило. Една част навлизат в работническото пило, а които не намират свободни килийки с ларви … Continue reading

Posted in Задачи | 3 Comments

Профилактика на американския гнилец

В момента най-важно здравно мероприятие за пчеларите е да следят за появата на американския (злокачествен) гнилец и да вземат спешни мерки срещу него. Американският гнилец е заразна болест на запечатаното пило в пчелното семейство. Тя е най-опустошителната болест за пчеларството. … Continue reading

Posted in Статии | Leave a comment

Човекът и пчелите

Макар, че хората представляват сравнително нищожен процент от цялата биомаса на Планетата, ефектът от тяхната дейност има огромни последици върху природата. Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на … Continue reading

Posted in Статии | 4 Comments

Роенето, като биологичен процес

Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители.

Posted in Статии | 7 Comments