Пчеларство, технологии, болести

Настоящата книга има за цел да посочи тежките последици от неправилно прилаганите технологии в пчеларството. За пчеларите е от значение да се запознаят с най-важните биологични изисквания на пчелното семейство, да се съобразяват с тях при отглеждането и прилагането на съответни технологии, с оглед профилактика и ликвидиране на болестите и добиването на повече кчествена, пчелна продукция.