Уроци по пчеларство

Ново преработено и допълнено издание

Днес природата е значително променена в резултат на всеобщата индустиализация и химизацията в селското стопанство, които се отразяват неблагоприятно върху живота и дейността на пчелите.

В книгата подробно са обяснени всички въпроси, относно биологията, отглеждането и предпазването на пчелите от болести и добиването на качествена пчелна продукция.

Поръчай